Serigrafi hos Maja Hallén november 2021

Ännu en grupp fick möjlighet att bekanta sig med serigrafitryck.
Teori, praktik och inte minst samarbete mellan gruppdeltagarna för bra resultat.

Tack Maja för ditt bidrag till vårt besökslotteri!