4 Maj 2019 Bussresa till Älmhult, Ljungby och Halmstad

Vi börjar med förmiddagskaffe på IKEA-museet och tittar därefter på svensk möbeldesign. Museet visar hur vi möblerade våra hem under 1900-talets olika decennier. Det blir en riktig nostalgiresa! Det visas också hur företaget startade en gång i tiden i en mycket liten skala och hur det efterhand växt till den världsomfattande koncern som IKEA är…

20 mars Föredrag – När modernismen blev omodern

Föredrag av Lars W Andersson När modernismen blev omodern – nytänkande och omorienteringar i konsten efter 1960 Samhällets omdaning, mediateknikens utveckling, en ökande medvetenhet om omvärlden och ett vidgat konstbegrepp har på olika sätt påverkat konstens utveckling under tiden efter 1960. Lars kommer i sin föreläsning att beröra nyrealism, popkonst, installationskonst, performancekonst, superrealism och konstfoto….

3 mars ÅRSMÖTE Karlskrona konstförening

Söndagen den 3 mars 2019 kl. 15.00 kallas du till årsmöte med Karlskrona Konstförening i Blekinge Museums hörsal. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det dragningar i fyra konstlotterier för de medlemmar som har betalt årsavgift för år 2018 1.  Vinster i det ordinarie medlemslotteriet: Bland vinsterna märks verk av bl.a. Arnold Hagström, Elisabet Svensson, Hasse Karlsson,…