Årsmöte för 2018

Söndagen den 3/3 2019 hölls vårt årsmöte för 2018 som besöktes av 84 medlemmar och de fick bla vara med om avtackningen av styrelseledamöterna Britt Gars -Petersson, Sten Ekenberg och Sören Petersson. Samtliga med många års mycket aktivt arbete för Karlskrona konstförening.