Årsmöte den 5 mars 2023

Årsmöte hölls på nytt i Blekinge museums hörsal nu nyrenoverad sedan november 2022. 54 st medlemmar närvarade.
Efter sedvanliga förhandlingar följde konstlotterierna , värvningslotteri, medlemslotteri och närvarolotteri och mingel för de medlemmar som stannade en stund för umgänge och samtal.
Många medlemmar har på vårt önskemål lämnat sina mejladresser till vår sekreterare
Anders Ranefjord och då kan vi framöver också påminna om olika arrangemang närmre i tid.

Ni som ännu inte lämnat, gör gärna det, Anders adress finns i foldern och på hemsidan.
Vi har en förhoppning om att vid nästa årsmöte få se våra trogna medlemmar komma + tillsammans med en nyvärvad medlem eller med andra, nu påminda konstföreningsvänner.