Debatt – ny arkitektur i en kulturhistoriskt värdefulla miljö

Debatten om ny arkitektur i en kulturhistoriskt värdefulla miljö inleddes av arkitekt Gunilla Svensson från Lund. Hon började sin presentationen med en bred Europeisk utblick av intressanta kulturbyggnader i Europa. Därefter beskrev hon arbetet i juryn för det nya Kulturhuset i Karlskrona. Hon visade de fyra förslag till utformning som slutligen tävlade om första pris. Det vinnande danska förslaget av Dorte Mandrup håller nu på att detaljprojekteras inför en bygglovsansökan runt nyåret. En livfull debatt utlöstes om gestaltningen av det vinnande förslaget till kulturhus vid stortorget.