1 mars 2020 Årsmöte

Den 1 mars 2020 hölls årsmöte för 2019 i Blekinge museums hörsal med 82 medlemmar närvarande . Förutom ordinarie dagordning så avtackades Birgitta Wahlström efter flera års styrelsearbete och även i utställningsgruppen . Sedan vidtog utlottningar av konstverk i Medlemslotteriet , Värvningslotteriet och Närvarolotteriet .