Hösten 2021

Välkomna till höstens program där vi försiktigt försöker öppna för fysiska aktiviteter. //Styrelsen.

15 september Föredrag ”Konst och gestaltad livsmiljö” med Emina Kovacic

I samarbete med Sveriges arkitekter Blekinge – Kalmar. Emina Kovacic är stadsbyggnadschef  och stadsarkitekt samt ordförande i Sveriges Arkitekter år 20211-22. Det pågår ett tvärsektoriellt arbete utifrån Regionens proposition för  Gestaltad livsmiljö där ArkDes, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Boverket mfl är involverade. Fri entré. Lokal: The Pot, Blekingegatan 1, World Trade Center Karlskrona. Kl 18:00

Studiedag den 16 oktober på Ronneby Brunn

10.00- 10.30 Samling med kaffe/te 10.30- 11.30 Föredrag ”Om arkitektur och bildkonst med utgångspunkt från Blekinge” av Ivar Wenster. 12.00- 13.00 Lunch. 13.00-13.30   Görel Abramssom, Region Blekinge informerar om sitt uppdrag i Regionen. 13.40- 13.50 utlottning av vinster till närvarande konstföreningar. Anmälan till Bo Nilsson nilsson.bil45@gmail.com  senast den 9 oktoberPris 100 kr.

INSTÄLLD! 7 nov 2021 Konst och Gåsresa

Tyvärr inställd pga för få deltagare. Välkomna till höstens konst och gåsresa söndagen den 7 november. På väg mot Brösarp och gåsmiddagen stannar vi för kaffestopp och får en guidad visning av IFÖ centers konsthall.Där tar vi del av utställningen ”Scanisaurus”, som visar Europas största stengodsfontän av konstnären Gunnar Nylund. Vi kommer också att se…

Våren 2022 Resa till Kalmar & Öland

OBS! Framflyttad till våren 2022! Resa till Kalmar Konstmuseum och Vida Museum och konsthall på Öland Då detta ersätter den inställda resan 2020 så har de som kom med på den resan förtur vid anmälan.