Våren 2021

Välkomna till vårens program med allt vad det innebär av rekommendationer och restriktioner i samband med våra aktiviteter. År 2020 var vi glada att kunna genomföra några programpunkter och vi har förhoppningar om att vi nu under våren ska kunna genomföra vårt program.  / Styrelsen Årsmöte kommer att genomföras med minsta möjliga personer närvarande för…

Kallelse till Årsmöte

Söndagen den 14 mars kl: 15:00 kallas du till årsmöte som p. g. a rådande pandemi kommer att skevia telefon. OBS!Den medlem som vill deltaga på årsmötet, och vill bli uppringd för deltagande, måste meddela dettatill Ordf, Lena Olsson mailto: lenao1948@gmail.com eller sekreteraren, Anders Ranefjord mailto:anders.ranefjord@gmail.com senast den 2021-03-07.Meddelande om deltagande ska ske via mail.

Inställt! Årsmöte på Ronneby Brunn lördagen den 10 april

OBS! Inställt! Mer info på Svkf distrikt Blekinges hemsida. Kallelse till årsmöte med Sveriges Konstföreningar-Blekinge i samband med utbildningsdagen lördagen den 10 april 2021 på Ronneby brunn. Gertrud Sandqvist ny förbundsordförande för riksförbundet Sveriges. Konstföreningar kommer till årsmötet. kl 09.00 – 10.00 Samling med kaffe/te kl 10.00- 10.30 Kulturstrateg Görel Abrahamsson Region Blekinge informerar kl….

Inställt! Serigrafi – i konstens tecken, RAMA

OBS! Inställt! Vi hoppas kunna genomföra till hösten i stället. Onsdag 21 och 28 April Serigrafi- i konstens tecken, RAMA, kl 18.00. Det här är en kväll där du får stifta närmare bekantskap med serigrafi, eller screentryck som det också kallas. Maja Hallén är en blekingekonstnär som intresserar sig för grafik i allmänhet och serigrafi…

Inställt! 26 Maj Föredrag ”Konst och gestaltad livsmiljö” med Emina Kovacic

Vi hoppas kunna genomföra föredraget 15 september i stället. Emina Kovacic är stadsbyggnadschef och stadsarkitekt samt Ordförande i Sveriges Arkitekter år 2021-22. Det pågår ett tvärsektoriellt arbete utifrån Regeringens proposition för Gestaltad livsmiljö där ArkDes, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Boverket mfl är involverade. Kl 18:30. Lokal meddelas senare! OBS se vår hemsida.

Inställd! 19 juni Resa till Kalmar & Öland

OBS! Inställd! Lördagen den 19 juni Resa till Kalmar Konstmuseum och Vida Museum och konsthall på Öland Vi besöker Kalmar Konstmuseum och Vida Museum & Konsthall. Återkommer med utställningsprogram. Lunch kommer att avätas i Kalmar alt. på Öland mellan besöken. Pris:   500: – (650: – för icke medlemmar) som inkluderar bussresa, lunch och inträden på…

Resa till LUND 11 september

Hör om Lunds stadsutveckling, besök konsthallen och Skissernas museum på denna bussresa till Lund. Kl 10-12 Stadsutveckling i LundStadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin berättar om pågående projekt och planer för framtidens Lund; bl a nya stadsdelen Brunnshög med bostäder, arbetsplatser, service samt utvecklingen av de två världsledande forskningsanläggningarna ESS och Max IV.Vi får också en presentation av…

INSTÄLLD! Provence 22–29 september 2021

2021-06-01: Hej kära resenärer! Det är med sorg i hjärtat som jag meddelar att jag ställer in resan i september! Jag hoppas innerligt att ni förstår att det är för osäkert med tanke på hur det ser uti vår omvärld. Dessutom för att kunna avboka flyget var vi tvungna att avboka före den 31 maj….